Naknade najčitanijim autorima u hrvatskim bibliotekama

biblioteka-2
Foto: flickr.com/photos/kthbiblioteket

Dok se biblioteke u Srbiji susreću sa mnogobrojnim problemima, koji su najčešće finansijske prirode, u susednoj Hrvatskoj ovog meseca počela je isplata naknade piscima čije su knjige u javnim bibliotekama bile najviše pozajmljivane.

Naime, Društvo hrvatskih književnika je 2013. godine sa Ministarstvom kulture na osnovu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima potpisalo Ugovor koji hrvatskim autorima omogućava isplatu naknade za pozajmljivanje njihovih knjiga u javnim bibliotekama.

Ministarstvo kulture je za naknadu autorima tokom 2013. godine izdvojilo dva miliona kuna (oko 32 miliona dinara), od kojih će 1750000 kuna ići autorima, prevodiocima i ilustratorima, a 250000 dobiće DHK koji je za obavljanje tog posla angažovao informatičare i Udrugu za zaštitu prava nakladnika ZANA.

Među najviše pozajmljivanim autorima u 2013. godini našli su se: Pavao Pavličić, Miro Gavran i Sanja Pilić, kao i Hrvoje Hitrec, Sanja Polak, Luko Paljetak i Ante Tomić.

Na ovu naknadu ima pravo 2055 osoba, a maksimalni zakonski iznos naknade je 40000 kuna, prenose mediji.

Podelite sa prijateljima:
Share