Nagrada JOVAN LJUŠTANOVIĆ za kraće naučno delo

Nagrada „Jovan Ljuštanović“ dodeljuje se krajem maja/početkom juna svake druge od početne godine dodeljivanja za najbolje kraće naučno delo (esej, kritiku, kraću studiju), prvi put objavljeno na srpskom jeziku iz oblasti književnosti za decu i mlade u prethodne dve godine.

Nagrada JOVAN LJUŠTANOVIĆ

Nagrada se dodeljuje bijenalno.

Prijava na konkurs u 2022. godini obuhvata dela objavljena u prethodne dve godine (2021. i 2022. godina).

Prijava podrazumeva dostavljanje četiri štampana primerka naučnog teksta na adresu: ZMAJEVE DEČJE IGRE, Zmaj Jovina 26/II, 21000 Novi Sad, sa jasno vidljivim imenom i prezimenom autora, kontakt podacima, uz primerak u „vord“ formatu poslat na imejl adresu Fondacije „Jovan Ljuštanović 1954–2019“, fondacijajovanljustanovic@gmail.com sa naznakom: Konkurs za Nagradu „Jovan Ljuštanović“.

Naučna dela koja konkurišu za nagradu mogu prijavljivati: autori, izdavači, organizacije, institucije i pojedinci.

Rok za prijavu je 31. decembar 2022.godine.

Nagrada „Jovan Ljuštanović“ ustanovljena je na inicijativu kolega i prijatelja, uz saglasnost porodice i saradnju partnerskih organizacija – Fondacije „Jovan Ljuštanović“, Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i Međunarodnog centra književnosti za decu Zmajeve dečje igre iz Novog Sada, navedeno je u saopštenju Zmajevih dečjih igara.

U Obrazloženju za ustanovljenje Nagrade navedeno je, između ostalog:

„Profesor, književni istoričar i kritičar dr Jovan Ljuštanović, pripada onom krugu tumača književnosti za decu kojima se može pripisati zasluga za to što su svojim ukupnim autorskim radom integrisali u našoj svesti ono što je prirodna celina unutar mnogoglasnog i mnogostranog književnog toka. Bio je tihi ali neumoljivi regulator savremenih književnih vrednosti jer je književnost za decu dosledno i shvatao kao književnost, pa tek onda kao obrazovno-vaspitni resurs. Visoka i istančana merila proveravao je i izoštravao kroz uređivanje časopisa Detinjstvo i naučne skupove u okrilju Zmajevih dečjih igara, na kojima su aktivirani mnogi književnoistorijski, književnokritički i poetički problemi unutar književnosti za decu.

Njegovo delo – pogotovo studije Crvenkapa gricka vuka (2004), Dečji smeh Branislava Nušića, umetnost Nušićevog pripovedanja za decu (2004) Princeza luta zamkom (2009), Brisanje lava (2009), Književnost za decu u ogledalu kulture (2012) – bitni su datumi u našoj nauci o književnosti za decu i mlade jer pokazuju interpretativni put kojim će hoditi mnogi njegovi sledbenici. Nemerljiv značaj koji je profesor Ljuštanović imao u oblasti književnosti za decu i mlade, inicirali su osnivanje nagrade sa njegovim imenom, koja je bijenalna i dodeljuje se za najbolje naučno delo (esej, kritika, studija) u pomenutoj oblasti…“

Prvo uručenje Nagrade „Jovan Ljuštanović“, koja se dodeljuje za radove nastale u 2021. i 2022. godini biće upriličeno u junu 2023. godine u Novom Sadu.

Podelite sa prijateljima:
Share