Nagrada Grozdana Olujić namenjena mladim književnicima

Fondacija Grozdana Olujić nedavno je ustanovila nagradu koja će podržavati rad mladih autora. Nagrada Grozdana Olujić promoviše i podstiče stvaralaštvo mladih pisaca za decu i za odrasle.

Nagrada Grozdana Olujić
Grozdana Olujić. Foto: Branko Belić

Dodeljuje se autoru koji u godini objavljivanja knjige nema više od trideset pet godina, za najbolju objavljenu knjigu iz književnosti i književnosti za decu i mlade, objavljenu na srpskom jeziku u prethodnoj kalendarskoj godini.

Referentni žanrovi su: roman, zbirka pripovedne proze, bajka.

Prijava na konkurs za dela objavljena tokom 2021. godine traje do 10. jula 2022. godine.

Žiri će proglasiti dobitnika/dobitnicu na rođendan Grozdane Olujić, 30. avgusta, a nagrada će biti dodeljena u septembru 2022. godine.

Nagrada Grozdana Olujić podrazumeva novčani iznos od 100.000 dinara (neto) i plaketu (diplomu).

Dela koja konkurišu za nagradu mogu prijavljivati: autori, izdavači, organizacije i pojedinci.

Prijava na konkurs podrazumeva dostavljanje tri štampana primerka knjige sa jasno vidljivim imenom i prezimenom autora, uz kontakt podatke (i-mejl, kontakt telefon, puna adresa), na adresu Fondacije „Grozdana Olujić“: Prote Mateje 61 /9 U Beogradu, sa naznakom: Konkurs za Nagradu „Grozdana Olujić“; kao i slanje pismenog obaveštenja sa punim podacima o autoru, naslovu i kontakt podacima na mejl Fondacije: fondacija@grozdanaolujic.net .

Na konkurs mogu da se jave autori do trideset pet godina, za knjigu iz književnosti i književnosti za decu i mlade, objavljenu na srpskom jeziku u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pojedinosti o uslovima konkursa mogu se naći na sajtu Fondacije – grozdanaolujic.net.

Podelite sa prijateljima:
Share