MOMČILO NASTASIJEVIĆ – pesnik maternje melodije i neizrečja

Momčilo Nastasijević je jedna od svojevrsnih i originalnih pesničkih pojava u mnogoglasju međuratnog perioda srpske književnosti. Raznovrsnost pesničkih pravaca u međuratnom periodu oslikavala je novi senzibilitet mlade generacije pesnika koji … Continue reading MOMČILO NASTASIJEVIĆ – pesnik maternje melodije i neizrečja