Maslina i tama – autobiografski roman o trenucima duhovnog preobražaja

Maslina i tama prva je knjiga Željka Vujadinovića, objavljena u izdanju Biblioteke „Jovan Dučić“ iz Sečnja. Ovaj kratki autobiografski roman podeljen u tri dela, daje sliku jednog čoveka koji postaje žrtva društva i vremena u kome se našao. Mesto radnje romana se kreće od Lukićeva, malog sela u Banatu, preko Podgorice u kojoj je glavni lik služio vojni rok, do Bara gde se kroz priču o Staroj maslini kristališe značenje čitave knjige.

Maslina i tama

Bez jasne hronologije u pričanju, roman prati ličnu sudbinu pojedinca, koja je bila uslovljena društveno-političkim dešavanjima s kraja XX i početkom XXI veka. Glavne geopolitičke slike na kojima se gradi radnja romana su bombardovanje SR Jugoslavije 1999. i teroristički napad na SAD 11. septembra 2001. Kroz autobiografsku perspektivu, Željko Vujadinović piše o ličnim doživljajima i kolektivnoj svesti izgrađenoj na medijskim informacijama i pop-kulturi, koju čine između ostalog strip, muzika, televizija itd.

Sećanje na bombardovanje SR Jugoslavije i napad na SAD u naraciji romana Maslina i tama, sagledavaju se paralelno, pri čemu autor ističe da u ovakvim političkim okolnostima, uvek stradaju nevine žrtve, uništavaju se porodice, prijateljstva i ljubavi. Kroz didaktičke momente teksta, Vujadinović obrazlaže besmisao ratovanja i uništenja, radi ciljeva nekolicine vladajućih.

Pisac takođe podseća čitaoca da tehnološki napredak ne znači i napredak ljudske civilizacije u duhovnom smislu. Ljubav prema selu, duhovnost i emotivnost jesu nešto što čini suštinski deo ličnosti glavnog junaka. Povratak zajedništvu i zbližavanje među ljudima, kao posledica neizvesnosti i straha za egzistenciju tokom NATO bombardovanja, prikazana je kao druga strana medalje razaranja i destrukcije.

Međutim, posledice rata glavnog junaka progone i kroz nekoliko godina, kada umesto NATO neprijatelja, dobija protivnika u samome sebi, u vidu bolesti. Borba za očuvanje života dobija novu dimenziju u kojoj lična perspektiva, nada i želja za novim jutrima, odnosi pobedu nad bolešću i nestajanjem.

Poslednji protivnik sa kojim se suočava glavni junak jeste depresija, koju će odagnati zahvaljujući odlasku na more i susretu sa Starom maslinom u Baru. Na taj način, krug se zatvara i život pobeđuje smrt i razaranje, a kao poruka čitaocu ostaje težnja za mirom i spokojem, koji su mogući samo u trenucima duhovnog preobražaja.

Autorka: Branislava Ilić

Podelite sa prijateljima:
Share