Magnum 357 – konkurs za prozne radove

Uredništvo biblioteke „Vertikale“ raspisuje prozni književni konkurs „Magnum 357“ – najkraće priče.

Zainteresovani književni stvaraoci iz regiona i rasejanja svoje neobjavljivane prozne radove veličine do maksimalnih 357 reči (uključujući i naslov) napisane na zajedničkom jeziku južnoslovenskih naroda na azbučnom ili abecednom pismu (sa obaveznim dijakritičkim znacima: ć, č, dž, š, đ, ž i sa razmakom iza tačke/točke, odnosno zapete/zareza, i to ne više od jednog karaktera) mogu slati na imejl adresu: prozadkb@gmail.com.

Konkurs nije tematskog karaktera.

Rok za slanje radova je 31. avgusta 2018. godine.

Najviše tri prozna rada zainteresovani treba da pošalju u jednom elektronskom dokumentu kao prilog mejlu (attachment).
Uz radove obavezno je u istom dokumentu dostavi i kraću bio-bibliografiju.
Žiri će selektovati radove do 30. septembra 2018. godine.

Uredništvo će od selektovanih radova (ukoliko se prijavi i sleketuje dovoljan broj radova za publikovanje) prirediti i odštampati zbirku priča „Magnum 357“ i predstaviti je tokom Međunarodnog beogradskog sajma knjiga.

Autori tri najbolja književna rada biće na svečanoj promociji nagrađeni plaketom i diplomom dok će ostali selektovani autori dobiti diplomu a ostali autori zahvalnice. Tom prilikom biće predstavljeno i elektronsko izdanje zbirke.

Slanjem svojih radova, autor daje saglasnost da poslati rad/ovi bude/u objavljeni u zbirci „Magnum 357“. Objavljene radove organizator konkursa i izdavač ne honorarišu.
Organizator konkursa, priređivač i izdavač zbirke ne odgovaraju za povredu autorskih prava od strane pojedinaca koji učestvuju na konkursu.

Podelite sa prijateljima:
Share