LJUBAVNIK roman Margerit Diras i njegova ekranizacija

Kako u književnosti, tako i na filmu, već poodavno se izgubilo osećanje mere i svrhovitosti upotrebe eksplicitnijih slika. Oko Erosa i Tanatosa se, bez sumnje, odvajkada vrti čovekovo postojanje, samim … Continue reading LJUBAVNIK roman Margerit Diras i njegova ekranizacija