LJUBAVNE PESME Mevlane Dželaludina Rumija

Izdavačka kuća Arete ovog meseca objavila knjigu pesama Ljubavne pesme Mevlane Dželaludina Rumija koje je uredio Dipak Čopra.

Ljubavne pesme

U vreme kada je ljubav najpotrebnija, Arete nam predstavlja vanvremensku poeziju, kako kažu, najčitanijeg pesnika na svetu, Mevlane Dželaludina Rumija i zbirku Ljubavne pesme koju je uredio Dipak Čopra.

Čitanje Rumijeve poezije je vid meditacije nad sopstvenom dušom. Njegovi stihovi podsetiće vas da je ono najskrivenije u vama, vaša žudnja, ono što vas čini uzvišenim.

Jer „ljubav nema svrhu, ona je astrolab božijih tajni.”

Univerzalna poruka ljubavi i lakoća sa kojom ju je Rumi prenosio prošle su svaki test vremena i prostora. Zato ga i danas, posle toliko vekova čitamo i prevodimo, praveći mala hodočašća sa svakom pesmom.

Rumija često nazivaju najpopularnijim pesnikom na svetu. U Americi je prevazišao čak i Šekspira. Iako je i za života bio slavljen, u 20. veku, s pojavom velikog broja prevoda na engleski i druge svetske jezike, Rumijeva poezija i učenje obišli su svet. Međutim, nije samo otklanjanje jezičke barijere omogućilo da se ovi stihovi toliko rašire, već univerzalna poruka ljubavi i žudnje za sjedinjenjem sa Voljenim koja nadilazi granice bića i negira smrt.

„Ove pesme odražavaju najdublju žudnju ljudskog srca koje traga za božanskim. One slave ljubav. Svaki njihov poetski šapat je gorući, izražava žudnju koja prožima sve ljudske veze i inspiriše nas na intimnost sa samim sobom, dok tiho neguje naklonost prema Voljenom. Ovom knjigom težio sam da uhvatim snove, žudnje, nade i osećanja persijskog pesnika koji ne prestaje da nas oduševljava, osvaja i uči, čak i sada, skoro hiljadu godina nakon što je hodao zemljom.” – napisao je Dipak Čopra povodom objavljivanja knjige Rumijevih stihova.

Podelite sa prijateljima:
Share