LINGVISTIČKI MEMOARI Ranka Bugarskog u izdanju Akademske knjige

Lingvistički memoari

Lingvistički memoari, nova knjiga Ranka Bugaskog objavljena je u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada.

Knjiga Lingvistički memoari je rezultat autorovog pokušaja da zaokruži i od zaborava spase neke važnije fragmente jednog dugog i bogatog lingvističkog pamćenja, i tako predstavlja svojevrsnu rekapitulaciju njegovog višedecenijskog rada.

Lingvistički memoari sadrže sažet rezime nastavničkih i naučno-stručnih delatnosti Ranka Bugarskog, zatim nekoliko poglavlja posvećenih pojedinim segmentima i aspektima tih aktivnosti, da bi cela slika bila upotpunjena prebacivanjem težišta sa autora na druge ličnosti viđene njegovim očima („autobiografija o drugima”), kroz razgranati mozaik sećanja na pedeset istaknutih lingvista koji su ostavili značajnog traga u hroničarevom životu i radu. Na kraju je kratak prikaz piščevog društvenog angažmana u vezi s jezičkim pitanjima.

Pogledajte i >> BIBER – četvrti regionalni konkurs za kratku priču

Ranko Bugarski je redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu (u penziji). Predavao je na mnogim univerzitetima u Evropi, SAD i Australiji. Autor je preko 20 knjiga i velikog broja drugih radova iz anglistike, opšte i primenjene lingvistike, sociolingvistike i drugih disciplina. Bio je predsednik Evropskog lingvističkog društva, potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku i ekspert Saveta Evrope za regionalne i manjinske jezike. Član je Evropske akademije nauka i umetnosti u Salcburgu.

Podelite sa prijateljima:
Share