Liljana Pandeva: RUPA

Priču Rupa napisala je Liljana Pandeva. Priča je nagrađena na tradicionalnom konkursu za kratku priču makedonskih dnevnih novina Nova Makedonija. Prevod: Sašo Ognenovski.Ostani kod kuće i čitaj! Živeli smo u … Continue reading Liljana Pandeva: RUPA