Konkursi za poeziju Književnog kluba Sokolovo pero

Književni klub Sokolovo pero iz Sokobanje raspisao je dva književna konkursa za poeziju: Jutro nad Ozrenom i Pesma o bilju Adonis 2023.

Sokolovo pero

XVII Književni konkurs Jutro nad Ozrenom 2023. godine raspisan je za poeziju, a tema je slobodna.

Pesme mogu biti dužine do 24 stiha. Jedan učesnik može da konkuriše sa dve neobjavljene pesme poslate u tri primerka, otkucane u Wordu i odštampane ćiriličnim pismom.

Pravo učešća imaju svi stvaraoci na srpskom jeziku iz zemlje i inostranstva.

Jedan učesnik može da konkuriše sa dve neobjavljene pesme.

Radove potpisati šifrom, a razrešenje šifre sa podacima o autoru (ime, prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon) šalju se u posebnoj koverti.

Radove slati na adresu:
Književni klub “Sokolovo pero”
ul. Alekse Markišića br. 1
18230 Sokobanja.

Konkurs traje do 1. juna 2023. godine.


Drugi konkurs za poeziju Književni klub Sokolovo pero raspisuje u saradnji sa DOO Adonis iz Sokobanje.

Nagradni pesnički konkurs za najlepšu pesmu o bilju pod nazivom Pesma o bilju Adonis 2023. raspisan je povodom manifestacije Biljober 2023. koja se održava u julu mesecu.

Uslovi konkursa: slati do dve pesme u tri primerka potpisane šifrom sa razrešenjem šifre u posebnoj koverti, punom adresom i kontakt telefon.

I ovaj konkurs traje do 1. juna 2023.godine.

Konkurs Pesma o bilju Adonis 2023. je nagradnog karaktera a odabrane pesme biće štampane u zborniku.

Pravo učešća imaju svi stvaraoci na srpskom jeziku u zemlji i inostranstvu.

Pesme slati na adresu:
DOO ADONIS SOKOBANjA
Alekse Markišića 166
18230 Sokobanja
sa naznakom: Za konkurs “Pesma o bilju Adonis 2023”

Podelite sa prijateljima:
Share