Konkurs za satiričnu priču: Nušić – Novi Bečej – Svet

Narodna biblioteka Novi Bečej povodom manifestacije Nušić-Novi Bečej-Svet raspisuje javni anonimni literarni konkurs za savremenu originalnu satiričnu priču.

konkurs za satiričnu priču

Pravo učestvovanja imaju svi građani Republike Srbije.

Konkurs za satiričnu priču Nušić-Novi Bečej-Svet otvoren je do 10. jula 2023. godine.

Tekstove ne duže od 6 kucanih stranica (font 12) treba poslati u štampanom obliku na adresu:

Narodna biblioteka Novi Bečej
Žarka Zrenjanina 9
23272 Novi Bečej

Istovremeno, tekstovi se šalju i elektronskim putem na adresu: avlijazabavlija@gmail.com.

U oba slučaja uz napomenu „Za konkurs”.

Pročitajte: Estetika i progres: Odbrana trajnosti umetničkog dela

Priče se potpisuju šifrom. Rešenje šifre se dostavlja u posebnoj koverti uz podatke o autoru: ime i prezime, adresa i kontakt telefon.

Autori mogu da učestvuju sa najviše dva teksta. Poslati tekstovi se ne vraćaju.

Najbolje priče biće nagrađene:

  • Prva nagrada: 50.000 dinara
  • Druga nagrada: 40.000 dinara
  • Treća nagrada: 30.000 dinara

O nagradama odlučuje petočlani kvalifikovani žiri, a rezultati konkursa biće objavljeni u listu Politika.

Podelite sa prijateljima:
Share