Konkurs za najbolji filozofski esej

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia u saradnji sa Noemom, časopisom za društvenu i humanističku misao, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, raspisuje konkurs za najbolji filozofski esej.

filozofski esej

Učesnici konkursa mogu biti srednjoškolci i studenti koji su državljani BiH, a nagrada je novčana u iznosu od 100 konvertibilnih maraka i objavljivanje rada u časopisu Noema.

Konkurs se raspisuje povodom Međunarodnog dana filozofije, koji se obilježava svakog trećeg četvrtka u novembru, a ove godine pada na 19. novembar. U skladu s tim, teme eseja o kojima možete pisati su filozofskog karaktera. 

Uputstva za pisanje:

 • količina teksta: minimalno 4 kartice teksta (2 A4 stranice Word dokumenta)
 • font: Times New Roman, veličina slova 12; razmak između redova 1,5; bez pravljenja dodatnih razmaka između pasusa; margine na svim stranama 2,5 cm
 • obavezna oznaka strana
 • finalna verzija rada treba da bude bez slovnih, pravopisnih i gramatičkih grešaka

Potrebno je zadovoljiti uslove strukture eseja:

 1. esej započeti sa originalnom tezom
 2. tezu razraditi na osnovu kvalitetnih argumenata, odnosno dokaza koji potkrepljuju navedenu tezu
 3. pridržavati se logičkog slijeda prezentovanih ideja
 4. u zaključku navesti potvrdu ili odricanje predložene teze u uvodu

Teme:

 1. Da li ljudi uvijek moraju poštovati pravila? Gdje je granica između kršenja zakona radi većeg dobra i pobune?
 2. Da li postoji život poslije smrti? Ako postoji, kako ćemo se pripremiti za njega?
 3. Voljeti ili biti voljen – šta je važnije?

Rad poslati na adresu udruzenjesofia@gmail.com uz priložene osnovne podatke autora/ke: ime i prezime, razred i škola koju pohađate ili broj indeksa, godina i naziv fakutleta na kojem studirate, broj telefona i adresa stanovanja.

Eseji moraju biti originalni i neobjavljeni. Neobjavljenim esejom se smatra onaj koji još ni na koji način nije pružen na uvid javnosti, ni u štampanom, ni u elektronskom obliku, uključujući i internet. Ukoliko se utvrdi da je filozofski esej plagijat, autor/ka će biti diskvalifikovani.

Rok za slanje eseja je 09. novembar 2020. godine.

https://sinhro.rs/biber-cetvrti-regionalni-konkurs-za-kratku-pricu/

Komisiju za procjenu kvaliteta eseja sačinjavaju: Mr Miroslav Galić, glavni i odgovorni urednik časopisa Noema, Aleksandar Vučković, ma, izvršni urednik časopisa Noema, Prof.dr Miodrag Živanović, počasni član Udruženja Sofia i Ana Galić, osnivač Udruženja Sofia i predsjednica komisije.  

Rezultate konkursa saznaćete na dan obilježavanja Međunarodnog dana filozofije,19.11.2020. godine kada ćemo objaviti ime dobitnika nagrade. Nagrađeni autor/ka će potom biti kontaktirani, te će im se uručiti nagrade.

Podelite sa prijateljima:
Share