Konkurs za književnu nagradu ČUČKOVA KNJIGA

JU Narodna biblioteka „Branko Čučak“, Organizacioni odbor „Čučkovi književni susreti“ u Han Pijesku raspisala je javni konkurs za književnu nagradu „Čučkova knjiga“.

Čučkova knjiga

Na konkursu za književnu nagradu „Čučkova knjiga“ mogu učestvovati autori sa prvom objavljenom knjigom napisanom na srpskom jeziku i to iz sljedećih književnih vrsta i rodova: poezija, proza (pripovijetka, novela, roman, esej ) i drama.

Uslov je da je knjiga objavljena u 2022. godini.

Prijave za konkurs mogu poslati autori ili izdavači.

Prijava na konkurs treba da sadrži opšte podatke o autoru i kontakt telefon.
Uz Prijavu kandidat dostavlja četiri (4) primjerka knjige.
Primjerci dostavljenih knjiga ne vraćaju se podnosiocima prijava.

Prijave sa potrebnim brojem primjeraka knjiga dostavljaju se do 5. februara 2023. godine na adresu:
JU Narodna biblioteka „Branko Čučak“
ul. Aleksandra Karađorđevića br. 2
71 360 Han Pijesak

Nagradu čini novčani iznos, povelja i plaketa.

Nagrada će biti uručena na „Čučkovim književnim susretima“ 2023. godine.

Zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti putem sajta >> Narodne biblioteke „Branko Čučak“.

Podelite sa prijateljima:
Share