Konkurs za festival dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 24“

Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“, povodom organizacije festivala dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 24“, raspisao je javni konkurs za najbolji likovni i literarni rad učenika osnovnih škola.

Tabla Fest

Teme ovogodišnjeg konkursa su:

  • Tetka mi je čarobna
  • Pobedilo je dobro
  • Čarobna tabla

Prva tema daje mogućnost da se opišu najbliži, možda omiljena tetka. Tetka se voli kao… najbolja drugarica, tetki se poveravamo, tetka nama priča sve. Ako ste učinili neko dobro delo onda je druga tema vaša tema. Ispričajte divan događaj koji se završio srećnim krajem i u kome ćete nam opisati vašu dobrotu… Treća tema je malo običnija ali… to je samo na prvi pogled. Vaša mašta može da smisli svašta.

Rok za slanje radova:
Za literarne radove (isključivo e-poštom) do 20. aprila 2024. godine.
Za likovne radove (isključivo običnom poštom), datum na poštanskom žigu ne može biti posle 20. aprila 2024. godine.

Likovne radove slati na adresu:
Časopis Tabla
(za „Tabla Fest 24“)
Ljubomira Nikolića 17/26
18106 Niš (PAK 701742)

Literarne radove slati na adresu e-pošte:
tablafest@gmail.com

Radovi će biti ocenjivani po kategorijama koje možete pogledati na zvaničnom sajtu Festivala >>

Pravo učešća na konkursu imaju svi učenici osnovnih škola.

Na ovaj konkurs zainteresovani učenici mogu poslati više likovnih i literarnih radova, ali mogu biti nagrađeni samo za jedan rad po kategoriji (jedan likovni, ili jedan literarni, ili jedan likovni i jedan literarni).

Literarni radovi treba da budu napisani u VORD (Word) dokumentu, na jednom od standardnih fontova (Times New Roman, Arial) veličine 12, na SRPSKOM jeziku, ĆIRILIČNIM pismom.

Likovni radovi se šalju u originalu (nikako kao slika e-poštom). Podloga, tehnika i format – po slobodnom izboru autora.

Radovi treba da budu potpisani i to: literarni radovi na Vord dokumentu ispod rada, a likovni na poleđini rada. Ukoliko se literarni radovi šalju grupno (na jednom Vord dokumentu), onda ispod svakog rada napisati podatke o autoru, tako da se nedvosmisleno može utvrditi ko je autor kog rada.

Podaci o autoru koje je potrebno napisati:
Ime i prezime, razred, naziv škole i mesto (država), ime pedagoga/mentora ili roditelja i kontakt podaci (adresa e-pošte i broj mobilnog telefona) i naziv teme na koju se odnosi rad (pogledati tabelu ispod).

Svi radovi koji ne ispunjavaju neki od uslova konkursa neće biti uzimani u ocenjivanje.

Prispeli radovi se ne vraćaju, a autori su saglasni da se njihovi radovi mogu objaviti u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva Tabla.

Literarne radove će ocenjivati stručni žiri i dečji žiri koji čine učenici osnovnih škola koje sarađuju sa Tablom i prihvatili su da budu deo dečjeg žirija. Likovne radove će ocenjivati samo stručni žiri.

Svi nagrađeni autori, koji budu prisustvovali Festivalu dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 24“, će pored diplome dobiti i medalju, kao i knjigu „Tablini pesnici“, pohvaljeni autori pohvalnicu i knjigu „Tablini pesnici“, a njihovi mentori diplomu. Ostali nagrađeni i pohvaljeni autori i njihovi mentori će elektronskom poštom dobiti diplome i pohvalnice u e-formatu.

Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije 15. maja u Internet časopisu za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“.

Festival dečjeg stvaralaštva „Tabla Fest 24“ će se održati 01. juna 2024. godine u DKC Niš (u parku Čair).

Podelite sa prijateljima:
Share