Koliko u stvari danas mislimo? [upitnik]

Šta je kultura danas? Koliko je uočljivo područje kulturnog delovanja? Ima li pojedinac u savremenom svetu preduslove da kritički promisli stvarnost koja ga okružuje? Koja je uloga medija u našem viđenju sveta koji nas okružuje? Postoji li misaono stvaralaštvo?

Ko je današnji čitalac? Na osnovu čega biramo koje ćemo knjige čitati? Imamo li nameru u knjigama videti i nešto više od zabave? U kom trenutku književnost prestaje biti sredstvo u borbi protiv dokolice i postaje nešto od čega zavisi naš misaoni potencijal? Postoji li, mimo stručnih krugova i zvanične kritike, nešto što bismo nazvali čitalački angažman?

Sve su ovo pitanja sa kojima se ponekad susrećemo, ali traženje odgovora na njih nas odvede na put kojim se samo retki odvaže da pođu. Analizom savremnih formi mišljenja i stvaranja, negde na marginama društva bave se različite organizacije, udruženja i pojedinci.

Jedno od takvih udruženja je ΣΟΦIΑ (Sofia) – udruženje za promovisanje kulture i mišljenja. Sofia je nastala sa željom da oplemeni i proširi kulturno stvaralaštvo i da svoj doprinos kako na području filozofije, umetnosti, autorskih i sl. tekstova tako i drugih vrsta ostvarenja. Cilj rada udruženja jeste negovanje klasičnih formi književnog stvaralaštva kao i filozofskog pisanja – u najužem smislu.

Udruženje za promovisanje kulture i mišljenja Sofia u nastavku je pripremilo pitanja u vezi sa vašim interesovanjima na području angažovanog delovanja misaonog pojedinca.

Ukoliko imate malo slobodnog vremena,  odgovorite na pitanja postavljena u upitniku na sledećem linku  >> Koliko u stvari danas mislimo?

Podelite sa prijateljima:
Share