KNJIŽEVNI ELEMENTI – drugi broj časopisa za književnost

književni elementi

U Bitolju, u izdanju Udruženja za književnost, umetnost i multikulturu Perun Artis, izašao je drugi broj književnog časopisa Književni elementi.

Drugi broj časopisa na povećanom broju strana donosi dela kako makedonskih autora, tako i autora iz Irske, SAD, Danske, Turske, Irana, Sirije, Nemačke, Izraela, Indije, Latvije, Srbije i Nepala.

Časopis izlazi na makedonskom jeziku, a svoja dela objavili su Katica Kulavkova, Slave Gjorgjo Dimoski, Nikola Madžirov, Blaže Minevski, kao i mnogi mladi makedonski autori.

Zemlja u fokusu drugog broja je Slovenija, te su u časopisu prezentovana dela velikih i mladih slovenačkih autora kao sto su Ivo Svetina, Andrej Blatnik, Aleš Mustar i dr.

Pročitajte i: KNJIŽEVNI MAGAZIN – novi trobroj, januar-april 2019.

Časopis Književni elementi je posvećen književnim delima svih rodova: poezija, proza, drama, a otvoren je i za eseje i književnu kritiku. U prvo vreme Književni elementi će izlaziti dva puta godišnje: u martu i septembru. Jedan deo svakog broja biće posvećen književnosti određene zemlje.

Časopis je podeljen u tri celine. Rubrika Sa ovog kopna, predstavlja makedonsku poeziju, prozu i dramu klasičnih autora, ali i savremenih stvaralaca. Meridijani, su deo časopisa u kome se objavljuju svetski autori i njihova najnovija dela, a u rubrici Zemlja u fokusu zastupljeni su autori određene zemlje.

Časopis Književni elementi je otvoren za saradnju, tako da radove možete slati na mejl artisperun@gmail.com a o književnim predlozima odlučuje internacionalni redakcijski odbor. Glavni i odgovorni urednik časopisa je Sašo Ognenovski.

Časopis trenutno izlazi na makedonskom jeziku, ali ubuduće je planirana i elektronska verzija koja će izlaziti i na makedonskom i na engleskom jeziku. Takođe, svaki sledeći broj će donositi i novine kako u uređivačkom, tako i u sadržajnom smislu. Planirani su i konkursi o kojima će zainteresovani naknadno biti obavešteni.

Podelite sa prijateljima:
Share