Knjiga Nastasijevićevih Misli – Tvorac je rob svoga dela

Pred nama je novo izdanje Nastasijevićevih Misli o hrabrosti, ljubavi, sažaljenju… U poeziji Momčila Nastasijevića (1894–1938) Vinaver je osećao samo biće ovoga sveta i božansku suštinu, video ga kao sveca … Continue reading Knjiga Nastasijevićevih Misli – Tvorac je rob svoga dela