Katarina Petrović: TRI ŽENE (kratka priča)

Katarina Petrović je rođena u Beogradu 1977. godine. Završila je V beogradsku gimnaziju, a nakon toga Fakultet političkih nauka na smeru za Međunarodne studije. Radi na Fakultetu političkih nauka kao … Continue reading Katarina Petrović: TRI ŽENE (kratka priča)