Katalog-zbornik izložbe Sava Šumanović i evropski realizmi

U utorak, 22. novembra 2022. godine, u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljen je katalog-zbornik izložbe Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata, objavljenog u izdanju Spomen-zbirke Pavla Beljanskog.

Sava Šumanović

Kompleksan izložbeni projekat retrospektivnog karaktera Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata kroz istoimenu monografsku publikaciju promoviše stvaralaštvo jednog od glavnih predstavnika srpskog modernizma u evropskom kontekstu.

Projekat je deo zvaničnog programa „Fondacije Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ i obuhvata izložbu 102 Šumanovićeva dela sa postavkama u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog, Galeriji Matice srpske i Galeriji slika „Sava Šumanović“ u Šidu, kao i naučnu konferenciju koja će se održati 25. i 26. novembra u Spomen-zbirci i šidskoj galeriji.

Slikarstvo Save Šumanovića iz perioda između 1919. i 1942. godine predstavljeno je delima iz tri navedena muzeja, ali i zahvaljujući pozajmici umetnikovih slika iz ustanova u Srbiji, zatim iz muzeja Hrvatske, Severne Makedonije i Francuske.

Narodna biblioteka Srbije je za postavku u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog pozajmila Šumanovićev „Portret Miloša Crnjanskog“ iz 1921. godine. Realizaciji kataloga i izložbe, uz dozvole za korišćenjem fotografija i arhivske građe, doprinelo je ukupno četrdeset nacionalnih i inostranih institucija kulture.

Tekstove za reprezentativan katalog napisali su istaknuti naučni i muzejski stručnjaci: prof. dr Zvonko Maković, prof. dr Lidija Merenik, prof. dr Igor Borozan, dr Ana Ereš, dr Tijana Palkovljević Bugarski, msr Sofija Milenković, Gordana Krstić Faj, msr Tamara Ognjević i mr Milana Kvas. Priređen kao zbornik radova, ovaj katalog predstavlja konceptualnu osnovu za izložbu i programske sadržaje projekta, istovremeno dajući trajan doprinos revalorizaciji, ali i pokretanju daljih istraživanja Šumanovićevog opusa u nacionalnim i međunarodnim okvirima.

Podelite sa prijateljima:
Share