Još pre vremena: Knjiga pesama Tamare Đuran u izdanju Arhipelaga

Nova knjiga pesama Tamare Đuran Još pre vremena objavljena je nedavno u izdanju Arhipelaga u pesničkoj ediciji Element.

Još pre vremena

Povezane jedinstvenom temom i celovitom zamisli, pesme u knjizi Još pre vremena oblikuju poemu o modernoj jedinki koja kroz obrede i iskušenja ljubavi traga za smislom svakodnevice.

– Jedno od najdubljih duhovnih iskustava uči nas da je pesnički jezik pouzdan zastupnik našeg unutrašnjeg glasa. Bilo je to mislećem čoveku jasno – da se poslužimo naslovom ove pesničke knjige – još pre vremena. Tamara Đuran poeziju razume kao intimističku lirsku fakturu oblikovanu prema potrebama traganja za smislom, ali je pritom svesna da je govor sam po sebi vrsta traganja. Otuda ove stihove možemo čitati ne samo u ključu ljubavne lirike već i kao dijalog s hipotetičkim novim ja, koje svoju projekciju nalazi u dosluhu sa stvarnošću drugog – kaže pesnik Dejan Aleksić u recenziji knjige Još pre vremena.

Aleksić posebno ističe da pesnikinja u pojedinačnim pesmama knjige, od kojih svaka predstavlja posebnu jezičku, emotivnu i egzistencijalnu situaciju, razvija predstavu o tvorbenoj snazi obraćanja:

– „Sasvim sigurna da sam / I ne znajući / Naučila i jezik kojim se postoji.“ Dakle, postojanje, u dubljem smislu, označeno je radom jezičkih sila, govorom koji prodire preko granica proste svesti o sebi. Lirsko obraćanje kao integrišući pokretač u odnosu dva bića daje osnovni ton ove pesničke knjige. Time pesnikinja postiže ono što se od poezije najčešće i očekuje – da bude vrsta svedočanstva.

Tamara Đuran je završila Srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Lektor je i jezički konsultant. Pre knjige Još pre vremena, objavila je dve knjige pesama: Evolucija reči (2006) i Кamen i kost (2021). Živi i radi u Beogradu.

Podelite sa prijateljima:
Share