Kindle Garden: jedna e-knjiga, jedno drvo

Plakat_Kindle_Garden

Read a book. Save a tree.

Svake godine u Sjedinjenim Američkim Državama 30 miliona stabala bude uništeno radi proizvodnje i štampanja papirnih knjiga. Amazon.com kao jedna od dominantnih internet knjižara, počeo je da razvija novi marketinški koncept sa ciljem skretanja pažnje javnosti na prednosti kupovine elektronskih knjiga.

U osnovi kampanje Kindle Garden je sledeće: za svaku prodatu elektronsku knjigu, sadi se jedno drvo u nekom od parkova širom sveta. Na taj način čitaoci svojim donacijama učestvuju u očuvanju i razvijanju zdrave životne sredine.

Ovakav vid promovisanja elektronskog čitanja sjedinjuje ljubav prema pisanoj reči, s jedne strane i s druge, značaj razvoja ekološke svesti.

Autorke kreativnog koncepta o Kindl parkovima su Alexandra Dekanova i Mariel Bulaong, koje su svoju ideju uobličile u ovaj kratak film.

Podelite sa prijateljima:
Share