Ivo Andrić: “Ex Ponto” (radio drama)

Pisci_Ivo_Andrić
Ivo Andrić

U prvoj fazi svog stvaralaštva Ivo Andrić je žanrovski bio opredeljen ka poeziji i poetskoj prozi. U to vreme na njegov književni rad veliki uticaj je imala hrvatska moderna, posebno A. Gustav Matoš.

Godine Prvog svetskog rata i tamnovanje utiču na oblikovanje i kasnije objavljivanje lirskih zapisa “Ex Ponto” (1918).

“Ex Ponto” je delo ispovednog karaktera, vrsta meditativnog dnevnika, sastavljenog od fragmenata, po čemu je blisko poeziji. Delo čine svakodnevni razgovori sa dušom u godinama tamnovanja i progonstva 1914-1915.

U lirskom monologu, pesnik se obračunava sa sobom, pokušava da u tamničkim bdenjima razreši unutrašnju dramu i oslobodi se traume izazvane utamničenjem. Nepravedan pad iza rešetaka u drugi, surov i mučan svet, gde je žrtva „na suhom ukletom sprudu“, dovodi pesnika u stanje da postavlja važna egzistencijlna pitanja i grozničavo razmišlja o svetu i mestu pojedinca u njegovim tragičnim okvirima.

Radio Beograd je prošle godine učinio dostupnom radio dramu koja je nastala na osnovu ovog Andrićevog dela, a emitovana je na Trećem programu. Dramatizacijom ovog Andrićevog dela dat je razgovor između Pesnika i Mudraca, a radio dramu prati muzička podloga ističući atmosferu straha, lutanja i mraka koji obavijaju piščev doživljaj sveta.

Ova lirska proza je razgovor pesnika sa dušom, ali i njena ispovest u samoći i tišini tamnice. U takvim okolnostima biće je odvojeno od svega, zbunjeno i zastrašeno surovošću sveta. Ma koliko se uslovni monolog doživljava kao okrenutost pesnika sebi i svom unutrašnjem svetu, kao razgovor s dušom, ona je i obraćanje pesnika Bogu, ljudima i vodi dijalog sa svima njima. Osnovno egzistencijalno stanje u kome se subjekat nalazi jeste utamničenost, odvojenost od sveta i ljudi, samoća, tišina i ćutanje, a osećanja koja nastanjuju i preplavljuju delo su bol, očaj i strah. Andrić subjektivni ton ispovedanja diže na nivo opšteg saznanja i univerzalnog iskustva, u kome prepoznajemo i sebe i druge, prošle, sadašnje i buduće stradalnike.

Radio dramatizacija: Nađa Janjetović
Uloge tumače: Radoslav Milenković (Pesnik) i Branislav Platiša (Mudrac)
Lektor: Nataša Šuljagić
Muzički saradnik: Predrag D. Stamenković
Ton majstor: Dejan Ivanović
Reditelj: Nađa Janjetović
Urednik serije: Vladimir B. Popović

Radio dramu Ivo Andrić: “Ex Ponto” možete slušati na ovom linku >>

Podelite sa prijateljima:
Share