Ivanka Božović: Ono što možeš da nađeš u pesku (poezija)

Ivanka Božović je poznata fizičarka i pesnikinja urbanog i minimalističkog izraza. Nedavno je objavila petu zbirku pesama Ono što možeš da nađeš u pesku iz koje vam prenosimo nekoliko pesama. Pored najnovije zbirke, Ivanka Božović je objavila i pesničke knjige: Rupa (2012), Pesme da bi se dočekalo leto (2015), Slobodan pad (2015) i PoeziJa (2017). Član je Udruženja književnika Srbije.


Sazrevanje

Reči se skupljaju
u sebe

Dok ne postanu male
tanke

okrugle
Kao kapi kiše

Sporedni put

Voziš polako
Leto jenjava
Zelena, žuta, plava
Obrušavaju se

Jesen

Zlato se
pretvorilo u bakar

Bakar
u gvožđe

Gvožđe
pada

Ranjava
zemlju

Ivanka Božović
Sporedni put 2

Braon
ždere zeleno

Svet se umorio
Zima je

Enigma

Kada si
sa sobom
Onda si
sam
I sa svima si
drugima

Stanica

Ono sam ja

u svim pravcima
razasuta

Moj nepostojani lik

Odnose vozovi

Crni

Našla sam
crni kamen
da nahranim nebo

Kad bude sito
nebo
zatvoriće se

Kao nikada
videće se
sve zvezde

Divlja ruža

Ima trnje

Spušta ga
do dna moga srca

Sada moja krv
hrani njeno korenje

Brdo sam

Na mojim stopalima
zalazi Sunce

Ruke sam
ispružila ka nebu

Glava
u polju

Noge mi
odnose talasi

Vatra sam

Peskom
se ne gasi
Rukomse ne podiže
Umom
se ne čuje

Mravi
pevaju moju pesmu

Imam

Sunce
za čelo
Oblak
za oko
Vodu
za grlo
Kamen
za srce

Podelite sa prijateljima:
Share