Istraživačka studija Jovana Delića o prozi Danila Kiša

Nova knjiga Jovana Delića Sažeta poetika sažimanja je istraživačka studija o tendencijama i dominantama u prozi Danila Kiša. Delićeva knjiga, objavljena u izdanju Arhipelaga, sažeto i pregledno govori o najvažnijim poetičkim pitanjima i temama u književnosti Danila Kiša.

istraživačka studija

Tragajući za poetikom Danila Kiša, Jovan Delić je napisao studiju o tendencijama i dominantama u Kišovoj prozi. Ispitujući celokupan književni opus Danila Kiša, od Mansarde i Psalma 44, preko „porodičnog ciklusa“, do Grobnice za Borisa Davidoviča, Enciklopedije mrtvih i Laute i ožiljaka, uključujući i Kišove poetičke spise, razgovore i poeziju, Jovan Delić izdvaja nekoliko tematskih tendencija, poetičkih dominanti i dominantnih postupaka prisutnih u celokupnoj Kišovoj književnosti.

Tematske tendencije koje Jovan Delić smatra ključnim u Kišovoj književnosti jesu: fuga smrti, porodični krug, književnost kao književna tema i voz i vozni red.

Dominantni postupci u književnosti Danila Kiša, prema Deliću, jesu: istoričnost, citatnost, dijalog s mitom, dokumentaristički pristup, intermedijalnost, ironični lirizam, ciklizacija, žanrovska hibridnost, ideja kontraknjige, fragmentarnost i enciklopedizam.

O svakoj od ovih izrazitih tendencija i dominantnih postupaka Delić je napisao poseban istraživački tekst koji ispituje njihovu pojavu i ulogu u pojedinačnim Kišovim knjigama i u kontekstu Kišove ukupne poetike.

Pored tematskih tendencija i dominantnih postupaka, Delić izdvaja i tendencije u izboru i oblikovanju likova u Kišovoj prozi.

U sažetim i enciklopedijski pisanim tekstovima, pretočenim u jedinstvenu celinu, Delić nudi podsticajan pogled na osnovna pitanja Kišove proze i poetike.

Podelite sa prijateljima:
Share