Impresum

Sinhro.rs
Portal za književnost i kulturu čitanja

Web: www.sinhro.rs

Izdavač: Sinhro MOZAIK
Sedište: Sremska Mitrovica
Matični broj: 28306156

ISSN 2738-0092 (Online)
COBISS.SR-ID 21816841
UDK 82

Početak rada portala: 2013.

Glavna i odgovorna urednica: Branislava Ilić

Autori i saradnici: Sašo Ognenovski, Jovan Pavlović, Arnela Vučković, Aleksandra Đuričić, Ana Galić, Boban Trajković, Ivanka Božović, Nataša Samac, Eldin Eminović, Miloš Prelević, Sonja Kovačević, Dragan Antić, Zorica Babić…

Lektor: Ankica Canjar

E-mail: kontakt@sinhro.rs
Telefon: 066 502 61 45