Haruki Murakami: Pisanje je način na koji mogu doprineti društvu i ljudima u svetu

Na koji način autori književnih dela mogu da utiču na svet i okolinu, pitanje je koje prati književnost od njenog nastanka. U kriznim vremenima, kada se mnogi pojedinci suočavaju sa … Continue reading Haruki Murakami: Pisanje je način na koji mogu doprineti društvu i ljudima u svetu