HARALD HARMAN predstavio knjige “Tragovima Indoevropljana” i “Zagonetka podunavske civilizacije”

Harald Harman

Harald Harman autor je knjige Tragovima Indoevropljana, koju je objavila Izdavačka kuća Evro Book.

Knjiga se bavi istorijom od neolitskih stepskih nomada do ranih visokih kultura.

Više od 3000 godina se, od Indije preko Persije do Evrope, govore indoevropski jezici. Odakle potiče ova jezička porodica? Kako i kada su nastale različite jezičke grane?

Čuveni indogermanista Harald Harman slikovito predstavlja ono što danas znamo o nastanku indoevropskih jezika i kultura te njihovom ranom širenju.

Autor na upečatljiv način povezuje lingvističke činjenice sa arheološkim nalazima i najnovijim otkrićima iz oblasti humane genetike i paleoklimatologije. Tako se pred nama ukazuje zadivljujuća panorama rane „indoevropske globalizacije” od kraja poslednjeg ledenog doba do ranih visokih kultura Grčke, Italije, Male Azije, Persije i Indije.

Knjige. Foto: flickr.com/bagelmouse

Istovremeno, Akademska knjiga iz Novog Sada objavila je Harmanovu knjigu Zagonetka podunavske civilizacije – otkriće najstarije visoko razvijene kulture Evrope, u prevodu Branke Rajlić.

Harald Harman

U poslednje vreme arheolozi pronalaze sve više dokaza da je između 6. i 4. mil. pre Hr. na Balkanu postojala visoko razvijena kultura koja je još pre Mesopotamije poznavala pismo.

Harald Harman nas u ovoj knjizi prvi put detaljno upoznaje sa tom, do sada nepoznatom, i po mnogo čemu još uvek zagonetnom drevnom evropskom kulturom. On opisuje trgovačke puteve i naselja, umetnost i zanate, mitologiju i pismo podunavske civilizacije, prati njene početke na Crnom moru i pokazuje kakav je bio njen uticaj na kulture antičke Grčke i Bliskog istoka.

Harald Harman (Harald Haarmann, 1946),  nemački naučnik i lingvista, živi i radi u Finskoj.  Predavao je na više nemačkih i japanskih univerziteta.  Član je Istraživačkog centra za višejezičnost u Briselu.  Potpredsednik je Instituta za arheomitologiju (Kalifornija) i direktor njenog evropskog ogranka  (Finska).

Autor je više monografija iz istorije kulture, arheomitologije, istorije i evolucije jezika,  kontaktne lingvistike i istorije religija.

Pogledajte i: DOBA CARSTVA – kapitalna istoriografska studija Erika Hobsbauma

Harald Harman je ove nedelje posetio Srbiju. Izdavačke kuće Akademska kniga iz Novog Sada i Evro Book iz Beograda, u saradnji sa ProCredit bankom, organizovali su promociju knjiga Zagonetka podunavske civilizacije i Tragovima Indoevropljana. Snimak gostovanja Haralda Harmana možete pogledati u videu:

Podelite sa prijateljima:
Share