HAKLBERI FIN ponovo izbačen iz lektire

Haklberi Fin_Jim_and_ghost_huck_finn

U jednoj prigradskoj školi u Filadelfiji čuvene Pustolovine Haklberi Fina, klasik Marka Tvena, uklonjene su iz lektire za 11. razred. Kao razlog za odustajanje od školske obrade ovog dela navedeno je da se učenici osećaju neugodno zbog portreta crnaca.

Ova srednja škola procenila je da je negativan uticaj na zajednicu veći u odnosu na književne vrednosti koje ovo delo ima. Direktor škole smatra da su rasne pogrde upotrebljene u knjizi izazvale neke učenike na zaključak kako škola nije mesto u kome su svi isti.

Iako zabranjene Pustolovine Haklberi Fina ostaće u školskoj biblioteci na raspolaganju učenicima koji budu želeli da ih pročitaju.

Knjiga o pobuni i vremenu koje je prethodilo izbijanju američkog građanskog rata 1861. jedna je od najviše >> zabranjivanih knjiga američke književnosti. Zamerke su se najčešće odnosile na učestalu upotrebu reči nigger (pogrdan izraz za crnca), tako da ukoliko bismo ostajali na površini značenja, u Pustolovinama Haklberi Fina možemo videti stereotipne, rasističke prikaze Afroamerikanaca. Međutim, ako bolje sagledamo prijateljstvo koje se razvilo između dečaka Haka i Džima, odbeglog roba, kao i vrhunac romana kada Hak pocepa pismo kojim je hteo da obavesti Džimovog vlasnika gde mu je rob, dolazimo do suprotnog zaključka. Tome u prilog ide i činjenica da je vlasnik Džima oslobodio, te je konflikt koji je dečak razvio u sebi bio potpuno bespotreban.

Sam Mark Tven je kao dete bio upoznat sa institucijom ropstva čije postojanje nije dovodio u pitanje, da bi se kasnije promenio, i pomagao pokretu za ukidanje ropstva u Americi.

Pustolovine Haklberi Fina već 130 godina izazivaju kontroverze, a prvi put su bile zabranjene iste godine kada su i objavljene, 1885. 2011. godine u Americi je objavljeno izdanje u kome je reč nigger zamenjena rečju rob.

1905. godine, gradska biblioteka u Bruklinu je povukla Haklberi Fina i Toma Sojera sa svojih polica, a bibliotekar je u pismu koje je poslao Tvenu obrazložio ovakvu odluku rečima da je Hak lažljivi dečak. Na pismo mu je Mark Tven odgovorio kako je on Toma Sojera i Haklberi Fina napisao isključivo za odrasle i da se zabrine svaki put kada čuje da je deci bio dozvoljen pristup tim knjigama, jer on zna kako je na njega uticala knjiga koju je morao da pročita pre nego što je napunio 15 godina. Doduše, u njegovom slučaju je to bila Biblija, te on ističe da po karakteru Haka mogu da svrstaju u red likova poput Solomona, Davida ili Satane…

Podelite sa prijateljima:
Share