GORANI RAIČEVIĆ uručena Nagrada Nikola Milošević

Gorana Raičević je dvadeseti laureat nagrade „Nikola Milošević“. Priznanje joj je uručeno 9. februara u Klubu Radio-televizije Srbije, na svečanosti na kojoj je Radio Beograd 2 obeležio 64 godine postojanja.

Knjiga Gorane Raičević „Agon i melanholija – život i delo Miloša Crnjanskog“, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, ovogodišnji je dobitnik nagrade „Nikola Milošević“, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije.

Saopštavajući svoju odluku, žiri u sastavu prof. dr Zoran Paunović (predsednik), prof. dr Bogdan Lubardić i prof. dr Zoran Dimić, naglasio je da je u pitanju „monolitna studija koja na celovit i upečatljiv način osvetljava život i delo jednog od naših najvećih pisaca. Čvrsto teorijsko uporište i jasno uspostavljen kontekst Crnjaskovog stvalaštva polazišta su za kritički kompetentno promišljanje književnog opusa Miloša Crnjanskog i uzbudljivu priču o njegovom životu“.

Gorana Raičević je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gde, na Odseku za srpsku književnost, predaje Književnost srpske moderne, Poetiku Miloša Crnjanskog, Poetiku Ive Andrića i Savremene književne teorije.

Obimna monografska studija „AGON I MELANHOLIJA: Život i delo Miloša Crnjanskog“ predstavlja krunu njenog rada i rezultat dvodecenijskih izučavanja fokusiranih prvenstveno na sam autorov književni i publicistički opus, zatim na analize i tumačenja mnoštva studija, eseja, naučnih radova i knjiga napisanih o njegovom delu, ali i na proučavanja istorijskog konteksta – vremena i prilika u kojima je Crnjanski živeo i stvarao i to na temelju arhivskih izvora, prepiske, kao i svih drugih dostupnih relevantnih istorijskih referenci i istorijske građe.

Osim knige Gorane Raičević žiri je u najuži izbor za ovogodišnju nagradu uvrstio je i naslove „Enciklopedizam i teorija romana“ Predraga Petrovića, u izdanju Čigoja štampe i „Empedokle – o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini“ Sandre Šćepanović, u izdanju Akademske knjige.

Odluka o dobitniku nagrade „Nikola Milošević“ doneta je na javnom zasedanju žirija u studiju Radio Beograda 2, koje je ovaj program prenosio uživo.

Podelite sa prijateljima:
Share