Godina poezije u Arhipelagu: pesničke knjige 2022.

Arhipelag je u toku 2022. godine objavio čitavu jednu biblioteku poezije. Čak jedanaest novih knjiga pesama objavljeno je u Arhipelagovoj pesničkoj ediciji Element. Zajedno s knjigom pesničke autopoetike Vaska Pope Kalem … Continue reading Godina poezije u Arhipelagu: pesničke knjige 2022.