Emotivna preslušavanja – nova knjiga Zorana R. Tomića

Izdavačka kuća Dosije studio iz Beograda upravo je objavila knjigu Emotivna preslušavanja autora Zorana R. Tomića.

Emotivna preslušavanja

Pravila su potrebna svakome. Crkva određuje pravila, država određuje pravila, i sam čovek sam sebi određuje pravila. Bez pravila ništa ne funkcioniše.

(Tomas Bernhard u knjizi Kriste Flajšman, Razgovori sa Tomasom Bernhardom)

SVIREPI PISCI nova knjiga kratkih priča Zorana Bara

– Nekada se s cinizmom govorilo da „dok čovečanstvo korača u svetlu budućnost, čovek ide u smrt”. U ono prvo danas baš i nisam više tako uveren. Ne samo zbog prirodnih i drugih kataklizmi. Najviše zbog poremećenih ljudskih odnosa na svim nivoima, zbog marginalizovanja duhovnosti, filozofije, moralnosti, ljudskosti. Pri čemu je istina podosta izgubila na značaju. Na sceni su „duplo dno” i „paralelna stvarnost”, kriminal, korupcija i kičeraj. Svet kao da više nema tačke oslonca, valjane neporecive uporišne stubove. Paralelno – „običnom” čoveku (pre)ostaje da se okrene sebi, da izgradi neki vlastiti odbrambeni sistem, malu tvrđavu opstanka. Jer, život je jedan, dragocen, kratak i u suštini ipak više lep nego ružan – makar stoga što nam je uopšte i dat…

(Umesto predgovora: Mala skica moguće životne terapije)


Zoran R. Tomić (Šabac, 1956), doktor je pravnih nauka, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, višegodišnji upravnik Katedre za javno pravo. Osim naučnih i stručnih radova, oglašava se u štampi kritičkim pravno-političkim tekstovima, ali i prilozima o ljubavnim temama, kao i aforizmima. Objavio je četiri zbirke novinskih kolumni: Struka i politika, Ustavno i srodno, Pravno, uspravno, upravno, Kafansko pravo i ostalo (s Natašom Petrović Tomić) i malu zbirku priča eseja, stihova i aforizama – Ljubav (Glosarium, Beograd, 2021). Živi i radi u Beogradu.

Podelite sa prijateljima:
Share