Dvojezično izdanje zbirke “Tražim pomilovanje” D. Maksimović

Naslovnica_Tražim_pomilovanje
Foto: nb.rs

U okviru edicije “Ogledalo” Narodna biblioteka Srbije objavila je dvojezično izdanje kultne zbirke poezije Desanke Maksimović “Tražim pomilovanje” u prevodu na engleski Dragana Purešića.

Prevod je rađen prema integralnom kritičkom izdanju zbirke iz 2005. godine, koje je priredio prof. dr. Staniša Tutnjević, koji je i autor predgovora.

Zbirka “Tražim pomilovanje” jedna je od najvažnijih knjiga Desanke Maksimović. Pored zbirke “Nemam više vremena”, ona predstavlja najpotpuniji izraz meditativnih težnji ove pesnikinje.

Pesme objavljene u zbirci “Tražim pomilovanje” predstavljaju dijalog pesnikinje sa Dušanovim zakonikom, ali i savremenicima. Neke pesme se neposredno odnose na određene paragrafe Dušanovog zakonika, druge variraju teme Zakonika, dok je većina u stvari diskusija sa simbolom zakona i prava.

U zbirci se smenjuju dva glasa: glas pesnikinje i glas cara. Car propisuje zakone dok pesnikinja traži pomilovanje. I sami naslovi pojedinih pesama se razlikuju u zavisnosti od toga čiji glas zastupaju: pesme u kojima progovara car počinju sa O, dok pesme drugog glasa počinju Za. Car je manifestacija objektivnosti, a pesnikinja subjektivnosti.

Glas cara simboliše zakon, propis, normu, dogmu, dok glas pesnikinje oličava čovečnost, razumevanje i praštanje. Smenjivanjem sadržinski i formalno različitih stihova, čitalac prisustvuje dijalogu između čoveka i propisa, u kome su suprotstavljeni zakon i humanost, a razrešenje i apsurd totalitarnog zakona i vladavine otkriva se kada saznajemo da ni car nije iznad i svemogući, nego je i on “zarobljen zakonima”…

Podelite sa prijateljima:
Share

One Comment on “Dvojezično izdanje zbirke “Tražim pomilovanje” D. Maksimović”

Comments are closed.