DOBA CARSTVA – kapitalna istoriografska studija Erika Hobsbauma u izdanju Arhipelaga

Doba carstva

Velika sinteza Erika Hobsbauma Doba carstva 1875–1914. upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga u ediciji Vreme i priča u prevodu Gorana Kovačića. Na 430 strana, sa obiljem upečatljivih primera i nesvakidašnje prodornih analiza Hobsbaum oživljava jedan od najvažnijih perioda moderne evropske istorije. Mada je Evropa u središtu tog doba carstva, Hobsbaumova knjiga raskošno osvetljava i vanevropske prostore i imperijalnu borbu za moć koja evropske sile odvodi u dramatične sukobe.

Kapitalna istoriografska studija Erika Hobsbauma Doba carstva 1875–1914. jedno je od ključnih istoriografskih dela modernih vremena. Ova velika sinteza, pisana uzbudljivo i zanosno, u jedinstvu obilja činjenica i lucidnih interpretacija, predstavlja istoriju Evrope i sveta u doba velikih imperija poslednjih decenija XIX i prvih decenija XX veka.

Hobsbaum briljantno slika jednu epohu, njenu politiku i društvo, ekonomiju i kulturu, dinatička trvenja i svakodnevni život, talase modernizacije i industrijalizacije u godinama i decenijama pre nego što će jedna moćna civilizacija zaplivati u užasima Prvog svetskog rata i tako postati „jučerašnji svet“.

Slika tog „jučerašnjeg sveta“ u rukama vrhunskog istoričara kao što je Hobsbaum postaje dragoceno svedočanstvo za današnje vreme i za sva vremena.

Erik Hobsbaum

Erik Hobsbaum (1917-2012), jedan od najvećih svetskih istoričara druge polovine XX veka. Rođen je u Aleksandriji 1917. godine, a obrazovao se u Austriji, Nemačkoj i Engleskoj. Hobsbaum je bio član Britanske akademije i Američke akademije umetnosti i nauke, strani član Japanske akademije, kao i nosilac počasnih doktorata na univerzitetima nekoliko zemalja.

Dela Erika Hobsbauma prevedena su na sve veće svetske jezike i ostvarila su ogroman uticaj na generacije istoričara u poslednjih pola veka.

Kapitalna studija Doba carstva jedna je od velikih sinteza koje je Hobsbaum napisao: Doba revolucija: Evropa od 1789. do 1848, Doba kapitala: 1848-1875. i Doba ekstrema: Istorija kratkog dvadesetog veka.

U izdanju Arhipelaga ranije su objavljene i Hobsbaumove knjige Globalizacija, demokratija i terorizamKraj kulture.

Podelite sa prijateljima:
Share