David Albahari: MALE PRIČE (prikaz knjige)

David Albahari: Male priče, Čarobna knjiga, Beograd, 2013. Male priče Davida Albaharija su još jedan dokaz da čitanje može da bude zanimljivo i bez širine pripovedanja. Narativ kao osnova svake … Continue reading David Albahari: MALE PRIČE (prikaz knjige)