Čitanje je priča za svaki dan – Arhipelagova kampanja za promociju čitanja

Izdavačka kuća Arhipelag, povodom deset godina od svog osnivanja, aktivno je vodila kampanju za promociju čitanja pod nazivom Čitanje je priča za svaki dan u toku cele 2017. godine. Arhipelag je ovu akciju pokrenuo u jesen 2016. godine, da bi se ona intenzivirala u toku ove godine nizom aktivnosti, javnih događaja i programa podrške usmerenih prema stvaranju novih čitalaca, kao i razvoju, unapređivanju i ohrabrivanju čitalačkih potreba.

U fokusu kampanje za promociju čitanja Čitanje je priča za svaki dan u 2017. godini našlo se preko dvadeset institucija i organizacija iz različitih delova Srbije.

Arhipelag je izabranim javnim i školskim bibliotekama, kao i drugim organizacijama i institucijama, poklonio knjige u svom izdanju i knjige koje je prikupio u saradnji sa partnerima i prijateljima akcije, saradnicima i autorima. U toku 2017. godine Arhipelag je odabranim organizacijama i institucijama u kampanji za promociju čitanje Čitanje je priča za svaki dan poklonio preko 3.000 knjiga.

Polazeći od uverenja da su knjige naša svakodnevica i da je čitanje priča za svaki dan, Arhipelag je u fokus svoje akcije stavio kako one javne, školske i specijalizovane biblioteke koje su svojim radom pokazale doprinos promociji i razvoju kulture čitanja, tako i one institucije i organizacije koje su, pre svega, usmerene na podršku ugroženim i ranjivim grupama, od volonterskih centara, domova starih i sigurnih ženskih kuća do sve praznijih sela i usamljenijih ljudi u njima. Time smo želeli da pokažemo da je knjiga prirodni deo svih dobronamernih aktivnosti i da uz pomoć dobrih knjiga možemo da osmislimo i sopstvenu svakodnevicu i sopstvenu poziciju u njoj, navodi se u saopštenju ovog izdavača.

U aktivnosti Arhipelagove kampanje za promociju čitanja Čitanje je priča za svaki dan uključio se i značajan broj biblioteka, knjižara i medijskih partnera u Srbiji. Arhipelag je za potrebe ove kampanje odštampao plakate Čitanje je priča za svaki dan koji su privukli veliku pažnju čitalaca i medija. Vizuelni identitet kampanje zajedničko je ostvarenje agencije New Moment New Ideas Company Y&R iz Beograda i Arhipelaga.

Tokom trajanja kampanje za promociju čitanja Čitanje je priča za svaki dan Arhipelag će u različitim mestima u Srbiji organizovati susrete i razgovore poznatih domaćih pisaca i njihovih čitalaca.

Naredni ciklus kampanje za promociju čitanja Čitanje je priča za svaki dan Arhipelag započinje od polovine februara 2018. godine, do kada će biti izabrane institucije i organizacije koje će se naći u godišnjem fokusu ove kampanje. Zahvaljujući odjeku ove akcije, značaj broj institucija i organizacija se već do sada prijavio za učešće u akciji u 2018. godini.

Podelite sa prijateljima:
Share