Celokupna dela Marka Tvena

Mark Tven
Photo: A. F. Bradley in New York, 1907.

Ovih dana na sajtu Projekat Gutenberg, koji se bavi digitalizacijom svetske kulturne baštine, objavljena je e-knjiga u kojoj su skupljeni svi do sada digitalizovani tekstovi Marka Tvena – The Entire Project Gutenberg Works of Mark Twain, by Mark Twain (Samuel Clemens).

Preko šezdeset fajlova u kojima su romani, kratke priče, eseji, pisama i govori ovog klasika svetske književnosti, dodato je u jednu knjigu. Sav materijal je na engleskom jeziku. Rukovodeći se bibliografijom čiji je autor Albert B. Pein (Albert Bigelow Paine), glavna dela su organizovana hronološki, od datuma prvog objavljivanja. U knjizi se između ostalog mogu naći: Avanture Toma Sojera, Avanture Haklberi Fina, Jenki na dvoru kralja Artura i druge.

Materijal se našao dostupan na sajtu Projekat Gutenberg zahvaljujući radu volontera iz celog sveta. Pojedinačnim delima Marka Tvena i dalje se može pristupiti nezavisno od ove knjige, putem kataloga Projekta.

Podelite sa prijateljima:
Share