Barak Obama o T.S. Eliotu

Prošlog meseca Edward Mendelson je za The New York Review of Books napisao čalanak u kome se osvrće na pismo Baraka Obame koje je 2012. objavljeno u biografiji Barak Obama: priča autora Dejvida Maranisa …