Zoran R. Tomić: SAMSTVO

Zoran R. Tomić (Šabac, 1956) doktor je pravnih nauka, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, višegodišnji šef Katedre za javno pravo. Naporedo sa pisanjem naučnih i stručnih radova oglašava …

Nikola Belovdolac: TRI PESME

Nikola Belovdolac (1990) rođen je u Istoku, detinjstvo proveo u Žakovu. Piše poeziju i prozu, prevodi, podučava i uči. Završio je prirodno-matematički fakultet. Autorska dela i prevode objavljivao u domaćoj …

Irena Jekić: PET PESAMA

Irena Jekić rođena je 1983. godine u Čačku. Diplomirala je francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Posle završenih osnovnih studija edukovala se u psihoterapijskom modalitetu transakciona analiza. …

Miloš M. Simić: TRI PESME

Miloš M. Simić rođen je 15.04.1986. godine u Kragujevcu. Po obrazovanju je diplomirani pravnik. Od 2019. godine aktivno učestvuje na književnim konkursima za poeziju i kratke priče. Poeziju objavljuje u …

Zoran R. Tomić: ZAVARAVANJA

Zoran R. Tomić (Šabac, 1956) doktor je pravnih nauka, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, višegodišnji šef Katedre za javno pravo. Naporedo sa pisanjem naučnih i stručnih radova oglašava …

Milo Bošković (1937-1974): Dvije pjesme

Milo Bošković (Kolašin, 1937 — Podgorica, 1974) bio je crnogorski pesnik. Prvi objavljeni rad mu je pesma Tara (Susreti, 1954). Objavljivao je prozu, poeziju i književnu kritiku u najznačajnijim časopisima …