Decu treba buditi pričama!

Za humanost nije potreban poseban povod, dovoljna je samo dobra volja. Da nije sve zaboravljeno i prepušteno slučaju, bar što se književnosti i promocije čitanja tiče, potvrđuje Izdavačka kuća Clio, …