Časopis Kultura – 50 godina od prvog broja

Povodom pedeset godina od prvog broja Kulture, časopisa za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je pripremio internet prezentaciju na adresi www.casopiskultura.rs.

Prezentacija dosadašnjih brojeva Kulture omogućava pretraživanje svih tekstova objavljenih u časopisu prema različitim kriterijumima. U pdf formatu dostupni su svi tekstovi objavljeni u časopisu od 1. do 159. broja, odnosno od 1968. do 2018. godine. Pored toga, nova prezentacija sadrži kratak istorijat, rubriku o redakcijama i vesti o časopisu, a sadržaj je dostupan na ćiriličnom i latiničnom pismu kao i na engleskom jeziku.

Osim navedenog, urađena je i aplikacija za mobilne telefone, pod nazivom „Časopis Kultura”, koja ima više funkcionalnosti i koja isto tako nudi mogućnost lake i pregledne pretrage, a koju je moguće preuzeti korišćenjem Google Play-a.

Časopis Kultura je interdisciplinarni naučni časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, čiji je predmet kultura u opštem smislu reči, što podrazumeva da su nauka, obrazovanje i celokupna ljudska delatnost poimaju kao njen sastavni deo.

Časopis Kultura – kratak istorijat

Časopis Kultura je pokrenut 1968. godine zaslugom Stevana Majstorovića, osnivača Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka sa namerom podsticanja integralnog, analitičkog i kritičkog tumačenja savremenih kulturnih fenomena.

Na polju intelektualne misli, časopis je u vreme kada je osnovan bio jedinstven i u pogledu koncepcije i u pogledu dizajna. Od prvog broja bio je i ostao otvoren prema stvaralačkim idejama prisutnim kod nas i u svetu, o čemu svedoče tekstovi značajnih stranih autora, prilozi autora iz kulturnih centara tadašnje Jugoslavije i domaćih autora koji se pojavljuju sa novim idejama i pristupima kulturi. Prepoznatljivo likovno rešenje logotipa časopisa Kultura i nacrt korica je već za potrebe prvog broja osmislio umetnik i kaligraf Božidar Bole Miloradović.

Od 1971. godine, ustanovljena je praksa uređivanja tematskih brojeva koji nastavljaju da dominiraju časopisom sve do danas, sa namerom da se obogati prisustvo određenih tematskih oblasti u našoj kulturnoj i naučnoj sredini.

Ilustracija, Kultura, br. 1, 1968.

Časopis Kultura izlazi tromesečno (četiri puta godišnje), a njegovo štampanje od 2001. godine omogućava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Uz podršku resornog ministarstva, 2009. godine završena je digitalizacija svih brojeva časopisa Kultura, a prvi rezultat je bio DVD nosač sa časopisom u elektronskoj formi, priloženim uz 129. broj. Godine 2013, časopis je prešao na ćirilično pismo sa važnom napomenom da i dalje na latiničnom pismu objavljuje tekstove autora iz regiona koji pišu na tom pismu. Uz 140. broj, povodom obeležavanja 45 godina postojanja časopisa, na posebnom USB uređaju su učinjeni dostupnim svi tekstovi u digitalnoj formi od 1. do 137. broja. Danas se na internet adresi časopisa mogu naći svi tekstovi iz svih brojeva koji su objavljeni za pola veka izlaženja Kulture.

Početkom jula 2012. godine, časopisu Kultura je odlukom nadležnih službi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dodeljena kategorija vrhunskog časopisa nacionalnog značaja (M51). Od 2011. godine naučni članci, osim redovnih UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) imaju i odgovarajuće DOI (Digital Object Identifier) brojeve koji omogućavaju vidljivost i indeksiranje u međunarodnim okvirima i po međunarodnim standardima. Časopis je u međuvremenu dobio elektronsku platformu, odnosno učinio je početne korake u elektronskom uređivanju koje sprovodi CEON (Služba zadužena za praćenje, merenje i vrednovanje naučnih časopisa) preko programa za elektronsko uređivanje Aseestant. Zahvaljujući tome, poboljšao se kvalitet objavljenih priloga, jer redakcija sada raspolaže odgovarajućim programima za proveru tekstova u vidu pravilnog citiranja i navođenja referenci, kao i sprečavanja plagijata.

Pored poštovanja naučnih pravila i standarda objavljivanja naučnih tekstova, časopis Kultura nije izgubio radoznalost i svežinu jednog avangardnog časopisa koji obrađuje večite i aktuelne teme kako bi ostao istovremeno dosledan i polemički.

Više o časopisu Kultura, o redakcijama od 1968. i aktuelnostima možete pročitati na adresi www.casopiskultura.rs

Podelite sa prijateljima:
Share