Arheologija smrti – Kapitalno delo savremene srpske arheologije

Kapitalno delo savremene srpske arheologije, knjiga dr Branislava Anđelkovića Arheologija smrti: ka razumevanju starog Egipta, nedavno je objavljeno u izdanju Izdavačke kuće Arhipelag. Knjiga je premijerno predstavljena na Beogradskom sajmu knjiga, a uskoro je očekuju i javne promocije i stručni razgovori o knjizi.

Arheologija smrti: ka razumevanju starog Egipta nas upoznaje, uz obimnu bibliografiju, sa najnovijim saznanjima u obrađenoj tematici i predstavlja dobrodošao spoj Anđelkovićevog bavljenja arheologijom predinastičkog i Ranodinastičkog perioda Egipta (posebno Nakada kulturom), sa proučavanjima dinastičkih nalaza i Nesmina (Beogradske mumije).

U ovoj kapitalnoj monografiji velikog formata i na 400 strana nezaobilazne su i digresije ka arheološkoj teoriji, preistoriji ratovanja i biblijskoj arheologiji. Anđelkovićeva knjiga obiluje fascinantnom količinom informacija – koje su same po sebi često pravi arheološki „detektivski romani“ – i iziskuje studiozno i posvećeno čitanje.

Uprkos naučnom aparatu primenjenom u potpunosti, data objašnjenja u knjizi Arheologija smrti: ka razumevanju starog Egipta omogućavaju praćenje izložene materije i široj javnosti.

Knjiga Branislava Anđelkovića podrazumeva veliki raspon od početaka traganja za besmrtnošću do „marketinga večnog života“ i legata drevnog Egipta.

Branislav Anđelković (Beograd, 1961) je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kome predaje od 1990. godine. Antropologiju je slušao 1998. na Univerzitetu Ilinoisa u Čikagu, od kada datira i njegova saradnja sa čikaškim Orijentalnim institutom.

Sem brojnih iskopavanja – u Srbiji i na Bliskom istoku – naučnih radova i učešća na međunarodnim kongresima, predavao je po pozivu 2009, na Univerzitetu Jejl.

Podelite sa prijateljima:
Share