Afirmacija stvaralaštva Aleksandra Tišme

pisci-aleksandar-tisma
Aleksandar Tišma
Novi Sad je nedavno dobio Fondaciju Aleksandar Tišma, posvećenu afirmaciji, popularizaciji i proučavanju stvaralaštva jednog od najznačajnijih imena naše posleratne književne scene, prenosi novosadski Dnevnik.

Osnovne delatnosti Fondacije biće otvaranje spomen sobe Aleksandra Tišme i rezidencijalnog centra za pisce, prevodioce i naučnike u Novom Sadu, ustanovljenje međunarodne književne nagrade koja će nositi ime velikog pisca, organizovanje naučnih simpozijuma. Osnivač i predsednik Upravnog odbora Fondacije je Andrej Tišma, sin pisca, koji je na jučerašnjoj konferenciji za novinare ukazao da je osnovni motiv za osnivanje ove nevladine i neprofitne organizacije odgovor na česte predloge i inicijative, koje su posle književnikove smrti 2003. do njega stizale, da se otvori spomen soba. Posebno je među inostranim posetiocima grada, koji su s velikom pažnjom iščitavali Tišminu literaturu, uvek bilo onih koji su želeli da vide neki trag, dođu u dodir sa nečim što je vezano za pisca, da prođu ulicama koje su opisane u romanima. Stoga je planirano da buduća Spomen soba ima multimedijalni karakter.

Sedište Fondacije biće u Akademskoj knjizi, u Pašićevoj 6, izdavačkoj kući koja je 2010. krenula u kapitalni projekat obavljivanja Sabranih dela Aleksandra Tišme sa ciljem da se, kako je navela upravnica Bore Babić, “Tišmino delo ponovo dobije mesto koje mu pripada u samom vrhu srpske književost, sačuva od zaborava, afirmiše i vrati čitaocima”. Novi Sad je, dodala je, do sada malo učinio na tom planu, pa Fondacija očekuje podršku grada, ali i resornog pokrajinskog sekretarijata i republičkog ministarstva, kao i SANU čiji je Tišma bio redovni član. Do sada je, inače, objavljeno 12 od 27 planiranih knjiga.

Književnik Vladimir Kopicl, član Upravnog odbora Fondacije, ukazao je da Aleksandar Tišma nije bio samo jedan od najboljih pisaca koje smo imali, nego je on i danas u vremenu u kome živimo jedna od najčistijih i najboljih ne samo književnih nego i intelektualnih šifara, neko ko je bio zaslužan i i za to da ljudi na bolji, čistiji, anagažovaniji način razmišljaju o nečemu što se zove nasilje, tolerancija što obeležava naše živote, a u budućnosti će biti samo još važnije. Ukoliko Novi Sad dobije titulu Evropske prestonice kulture za 2021, što nije samo lepa privilegija nego i ozbiljna obaveza, među mnoštvom predloženih projekata značajno mesto će zauzimati i svi programi Fondacije.

– Ako postoji neki pisac koji je napravio sjajan književni mit od Novog Sada, onda je to svakao Aleksandar Tišma i zato je dobro da se osnuje Fondacija kao jedna od najvažnijih legitimacija za kulturu grada, ali i celu srpsku kulturu – rekao je Dragan Stanić, predsednik Matice srpske koja je prihvatila pokroviteljstvo nad fondacijom. – Tišma je bio uredik, saradnik i glavni urednik Matičinog Letopisa, a i gotovo ceo radni vek proveo je u Matici i mnogostruko je obeležio, doprinevši sa Boškom Petrovićem da njeno izdavačko preduzeće bude jedno od najmoćnijih u ondašnjoj Jugoslaviji, oformivši i mnoge biblioteke što je Matici na ponos.

Književno priznanje

Buduću međunarodnu književnu nagradu predstavila je članica Upravnog odbora Vladislava Gordić Petković, koja je navela da će se ona dodeljivati za vredna ostvarenja iz oblasti umetničke književnosti svih žanrova, ali ne isključivo za individualna dela, nego i za celokupan opus pisca. Ideja nagrade je da promoviše toleranciju, multijezičnost i multikulturalnost onako kako ih je svojim umetičkim, prevodilačkim i uređivačkim radom manifestovao Aleksandar Tišma.

Dodeljivaće je internacionalni žiri sačinjen od renomiranih stvaralaca, kritičara, teoretičara metodom prethodne selekcije. Postojaće jedan krug predlaganja dela i opusa iz evropske i svetske književnosti, a dodeljivaće se bijenalno i smenjivati sa naučnim skupom. Po rečima Vladislave Gordić Petković, nagrada bi trebalo ne samo da sačuva ime pisca i njegov opus, nego da učini vidljivijim, čitanijim ona dela i rad onih stvaralaca koji su na najlepši način nastavljači dela i poetike Aleksandra Tišme.

 Izvor: Dnevnik.rs
Podelite sa prijateljima:
Share