50 godina časopisa Književna istorija

književna istorija

U Srbiji postoji više stotina naučnih časopisa, mada se, nažalost, u javnosti češće govori o onima koji to zvanje ne zaslužuju. Zato su oni koji čuvaju stručni i naučni nivo važni, pogotovo ako traju decenijama. Jedan od vodećih u oblasti nauke o književnosti proslavio je pola veka postojanja – “Književna istorija” upravo je objavila jubilarni broj, prenosi RTS.

1968. po mnogo čemu bila je specifična. Duh novog vremena došao je u različite sfere društva, a kao izraz potrebe da se krene u korak sa modernom naukom, pokrenut je i novi književni časopis.

“Tako su i te šezdesete godine bile značajne i za nauku o književnosti i književnu kritiku. Tada nauka počinje da hvata korak sa svetskim tokovima i u nju prodiru moderna književno-naučna istraživanja”, kaže Marko Avramović, sekretar časopisa Književna istorija.

Urednik časopisa dr Bojan Jović ističe da je Književna istorija uvek imala za cilj da spoji ugodno sa korisnim – da se u njoj nađu ozbiljne književnoteorijske, književnokritičke i književnoistorijske rasprave, ali i da se šira, zainteresovana publika ne oseti odbačenom.

O Nobelovoj nagradi za književnost

Tokom proteklih pet decenija mnogo toga se promenilo, pa i Književna istorija, kažu urednici, nastoji da zainteresuje i širu publiku, ali i da sačuva ozbiljan naučni pristup. Za naučnike ostaje nezaobilazno štivo, a za novu publiku se bori naizgled neočekivanim temama.

Pročitajte i >> Letopis Matice srpske

“To se može videti i po specifičnim tematima koji su posvećeni odnosu književnosti i arehologije, književnosti i ekonomije”, kaže Jović.

Marko Avramović ukazuje da, kad se pogleda ovih 50 godina, časopis predstavlja istoriju naše kritike u malom. Svako ko se bavi proučavanjem književnosti, mora da konsultuje i ovaj časopis, rekao je Avramović.

Književna istorija pokrenuta je 1968. godine kao časopis cetinjskog izdavačkog preduzeća „Obodˮ a kasnije i IP „Vuk Karadžićˮ. Pokretač i njen prvi glavni urednik bio je Aleksandar Petrov, a potom Jovan Deretić. Časopis se sve vreme oslanjao na saradnju saradnika sa naučnoistraživačkih projekata Instituta za književnost i umetnost. Od 1991. godine Književna istorija postaje glasilo Instituta, a za njenog glavnog urednika postavljen je Dušan Ivanić koji nastavlja prepoznatljivu književnoteorijsku i književnoistorijsku orijentaciju časopisa. Dolaskom Miodraga Matickog na mesto glavnog urednika 2001. godine Književna istorija koncepcijski se otvara i za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i naučne članke.

Gotovo da nema značajnog imena u nauci o književnosti, a da ga nema na stranicama Književne istorije. Časopis se nalazi i na referentnim međunarodnim listama, izlazi tri puta godišnje u štampanom obliku, a celokupan sadržaj dostupan je i na >> zvaničnom sajtu.

Podelite sa prijateljima:
Share